คำ: Enugu

เพิ่มใน: 15/12/2008 ฟังแล้ว:534 ครั้ง

การออกเสียงใน อิกโบ [ig]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEnuguในอิกโบ

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEnuguในเตลูกู

สุ่มคำ: IfemeluezeihuKánadaOhuruogu