คำ: Enugu

การออกเสียงใน อิกโบ [ig]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEnuguในอิกโบ

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEnuguในเตลูกู

สุ่มคำ: mkpisi-akaAFODédéChinua Achebechi