คำ: eneru

ใน:
eneruการออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงeneruในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Kuånto båli-ña este?Si Yu'us Må'åse'Fanatåttetaotaomonaáttilong