คำ: dvanásť

เพิ่มใน: 13/10/2009 ฟังแล้ว:127 ครั้ง

การออกเสียงใน สโลวัก [sk]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdvanásťในสโลวัก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: vzbúrenecpostratýGoralivzbudzujúkryha