คำ: Dingras

เพิ่มใน: 20/07/2008 ฟังแล้ว:40 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDingrasในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ManganenDiak maawatanIsuratmo man