คำ: difficult

ใน:
การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈdɪfɪkəlt

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdifficultในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat