คำ: diamars

เพิ่มใน: 28/09/2012 ฟังแล้ว:93 ครั้ง

การออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdiamarsในปาเปียเมนโต้

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: venená, analisá, vigilá, difísil, vlèktu