คำ: degenerá

เพิ่มใน: 02/02/2010

สุ่มคำ: konsultá