คำ: Danīls Turkovs

Pick your team and win on Fanduel Join now

Danīls Turkovsการออกเสียงใน ลัตเวีย [lv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDanīls Turkovsในลัตเวีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: drīkstētJūrmalaaizmetinātīrētdzintars