คำ: che’lu

ใน:
การออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงche’luในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Dispensa yo'Buen ProbechuMångge i kemmon?PuediGuafe