คำ: buy'

เพิ่มใน: 05/02/2009 ฟังแล้ว:236 ครั้ง

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbuy'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pos