คำ: Buenas tåtdes

ใน:
Buenas tåtdesการออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBuenas tåtdesในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Buen biåheTi hu komprendePot fabot kuentos ladespasioHunggan, didide' ha'Ha'a, didide' ha'