คำ: buaya

เพิ่มใน: 22/10/2008 ฟังแล้ว:102 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbuayaในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbuayaในมลายู

การออกเสียงใน อินโดนีเซีย [ind]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbuayaในอินโดนีเซีย

สุ่มคำ: an-annong, dinak, kaasian, Siasinno, aglabaslabas