คำ: breid

ใน:
การออกเสียงใน สก็อต [sco]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbreidในสก็อต

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: dreighcairngormsLerwickGlen CoeGlesga