คำ: brandewyn

เพิ่มใน: 14/01/2013 ฟังแล้ว:79 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbrandewynในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: hjerstfjoergloarsjiraffeguozzen