คำ: blandiloquentulus

ใน:
blandiloquentulusการออกเสียงใน ละติน [la]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblandiloquentulusในละติน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: a fortioricuius regni non erit finisPublius Ovidius Nasooportetdulcis, dulce