คำ: blah

ใน:
blahการออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblahในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

blahการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblahในอังกฤษ

สุ่มคำ: tohbchopXsan ey¿Skiin biooz?Gichlyuh