คำ: blaa

ใน:
การออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblaaในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblaaในเกี่ยวกับเกาะแมน

สุ่มคำ: naikikalIkaikn