คำ: bharat barsha

ใน:
bharat barshaการออกเสียงใน เบ็งกอล [bn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbharat barshaในเบ็งกอล

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: বন্যাপানিকুর্দি ভাষাGhoshSourav Ganguly