คำ: betekend

เพิ่มใน: 06/10/2012 ฟังแล้ว:74 ครั้ง

การออกเสียงใน เวสต์เฟลมิช [vls]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbetekendในเวสต์เฟลมิช

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: vlug