คำ: Baysham

เพิ่มใน: 22/01/2013 ฟังแล้ว:7 ครั้ง

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBayshamในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: The Catcher in the RyeblessingPolyimidemookaiteA. W. Tozer