คำ: Bayanihan

เพิ่มใน: 26/06/2010 ฟังแล้ว:198 ครั้ง

การออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBayanihanในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: namangnakakawatasbonsaybigashubelyo