คำ: Batac

เพิ่มใน: 20/07/2008 ฟังแล้ว:83 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBatacในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pitopulowalopulosiyamngapulosangaribosangagasut