คำ: Bastia

Pick your team and win on Fanduel Join now

Bastiaการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]
bas.tja

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBastiaในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Bastiaการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBastiaในอิตาลี

Bastiaการออกเสียงใน คอร์สิกัน [co]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBastiaในคอร์สิกัน

สุ่มคำ: Persiltrompe-l'oeilforce majeurequelque chosemignon