คำ: bao

ใน:
การออกเสียงใน เวียตนาม [vi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbaoในเวียตนาม

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbaoในอีโลกาโน

การออกเสียงใน แบสค์ [eu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbaoในแบสค์

baoอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: con nhímPhan Thiếtbánh đúcQui NhơnThái Bình