คำ: Badoc

เพิ่มใน: 20/07/2008 ฟังแล้ว:34 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBadocในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBadocในคาตาลัน

สุ่มคำ: kukueennapakatibnokankataktakodanumnatan-ok