คำ: aw-away

เพิ่มใน: 05/10/2012 ฟังแล้ว:133 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงaw-awayในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: marfildaegenbuokpangulkulotenkidaymo