คำ: avost

ใน:
avostการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงavostในอ็อกซิตัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

avostการออกเสียงใน ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงavostในฟรูแลน

สุ่มคำ: lo campairolcansatlo capla carncaud