คำ: Aprel

ใน:
Aprelการออกเสียงใน อุซเบก [uz]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAprelในอุซเบก

เสียงและภาษาบนแผนที่

Aprelการออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAprelในปาเปียเมนโต้

Aprelการออกเสียงใน อาเซร์ไบจัน [az]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAprelในอาเซร์ไบจัน

Aprelอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: qahramonqahramonlarchaqahramonlikqahramononaqahrlanmoq