คำ: Apala

เพิ่มใน: 13/09/2012 ฟังแล้ว:8 ครั้ง

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงApalaในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Rahul NandaKamalaK. Sridhar MoortheyvaharaDushyanta