คำ: Anyɔnyɔ

เพิ่มใน: 29/07/2011

ใน:

สุ่มคำ: Kɔs̍i