คำ: anabaab

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงanabaabในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu