คำ: amanzi

ใน:
การออกเสียงใน พวกสูลู [zu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamanziในพวกสูลู

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน โคซา [xh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamanziในโคซา

สุ่มคำ: iBhunuiJalimaneikhilogramuilibhayisikobhoililayisense lokushayela