คำ: absoluta

เพิ่มใน: 24/05/2009 ฟังแล้ว:90 ครั้ง

การออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabsolutaในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
absoluta

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabsolutaในโปรตุเกส

การออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabsolutaในสวีดิช

สุ่มคำ: borréisengrasarreosparduscosigue