คำ: abella

เพิ่มใน: 20/05/2008 ฟังแล้ว:212 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน กาลิเซีย [gl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabellaในกาลิเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabellaในคาตาลัน

สุ่มคำ: cnidarios, ovella, Mexadeiro, sacho, Xosé