คำ: abella

ใน:
abellaการออกเสียงใน กาลิเซีย [gl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabellaในกาลิเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

abellaการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงabellaในคาตาลัน

abellaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: andoriña dos penedossoamenteetiquetoutesexacociña

Related words: abdutorAbeledoabeleiraAbelendaAbelendoabellasAbelleiraabellónabertalaberto