คำ: 'orghenya' rojmab

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'orghenya' rojmabในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sochchorghhutwa'maHwa'vatlh