คำ: 'orghenya' rojmab

'orghenya' rojmabการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'orghenya' rojmabในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 'Ighvaghjihbatlhbongghuy'cha'

Related words: 'ogh'oH'oj'orghengan'orghenya''orghenya'ngan'orwI''oSwI''ov'uD Haqtaj