คำ: 'orghenya'

เพิ่มใน: 29/11/2012 ฟังแล้ว:162 ครั้ง

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'orghenya'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: tIchveghtlhaqSay'qu'moHmul