คำ: 'orghenya'

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'orghenya'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sa'tlhIlwI'wewtlhupbIQ