คำ: 'Iw 'Ip ghomey

'Iw 'Ip ghomeyการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'Iw 'Ip ghomeyในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Qapla'QI'yaHQu'vatlhghotI'reghuluS 'Iwghargh

Related words: 'It'Itlh'Iv'Iv SoH'Iw'Iwghargh'IwlIj ghogh yIQoy.'o'megh'och'ogh