คำ: 'IrneH

เพิ่มใน: 29/11/2012 ฟังแล้ว:130 ครั้ง

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'IrneHในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: tuQmoH'IwwoHsachbeqpuj