คำ: 'e'mamnal

เพิ่มใน: 29/11/2012 ฟังแล้ว:28 ครั้ง

การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'e'mamnalในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: qarghan'ejyo'waw'charghwI'taj'It