คำ: 輪廓

เพิ่มใน: 12/09/2010 ฟังแล้ว:53 ครั้ง

การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง輪廓ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 你好早上好中国25