คำ: 觅食

เพิ่มใน: 08/11/2010 ฟังแล้ว:20 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง觅食ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 聊齋之荷花三娘子十正曱甴迁往