คำ: 楊潔篪

เพิ่มใน: 01/12/2010 ฟังแล้ว:42 ครั้ง

การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง楊潔篪ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 聯營企業驱羊攻虎硅胶御临