คำ: 某物

某物การออกเสียงใน จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง某物ในจีน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 晚安中文台北漂亮汉语