คำ: 早日

ใน:
早日การออกเสียงใน ภาษาจีนอู๋ [wuu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง早日ในภาษาจีนอู๋

เสียงและภาษาบนแผนที่

早日การออกเสียงใน จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง早日ในจีน

สุ่มคำ: 多少不可思议二百二十二湖州大餛飩