คำ: 我らです

เพิ่มใน: 23/06/2011 ฟังแล้ว:234 ครั้ง

การออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง我らですในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 油性yoshiさんこ湖水無し