คำ: 总和

เพิ่มใน: 01/10/2012 ฟังแล้ว:4 ครั้ง

การออกเสียงใน จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง总和ในจีน

เสียงและภาษาบนแผนที่

总和อยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: 甬路四平路信用等级横线