คำ: 応じる

応じるการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง応じるในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 大きい世界科学anime

Related words: 忙しい (せわしい)忙しく忙しくない忙しない忙殺応ずる応仁応仁の乱応保応募