คำ: 寄る

เพิ่มใน: 25/10/2010 ฟังแล้ว:16 ครั้ง

การออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง寄るในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 多田野数人