คำ: 姉婿

เพิ่มใน: 16/11/2010 ฟังแล้ว:4 ครั้ง

การออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง姉婿ในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 中継貿易Domo-kunウガンダ人間性第一話