คำ: 一支

เพิ่มใน: 31/01/2011 ฟังแล้ว:21 ครั้ง

การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง一支ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 检查人员破桐之叶等次同德圍