คำ: 一支

一支การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]
jat1 zi1

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง一支ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 埃及雞龜骨滾羹娥眉洲越秀区傻猪